Audit Habr, s.r.o., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
telefon: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Základy účetnictví

Základy účetnictví
Základy účetnictví
Hana Březinová

Cílem distanční studijní opory Základy účetnictví je pomoci studentům zejména kombinované formy studia se zvládnutím základů účetnictví.

Po prostudování tohoto studijního materiálu by měl čtenář pochopit potřebu a podstatu účetnictví, vzít na vědomí vývoj účetnictví a poznat základní prvky účetnictví. Po seznámení se s kvalitativními charakteristikami účetnictví pozná systémy regulace účetnictví, a to na mezinárodní i tuzemské úrovni. Student rozliší účetní doklady a jejich náležitosti. Stěžejní dovedností, kterou student získá, je porozumění podstaty podvojného účetnictví, zvládnutí koloběhu majetku a přeměn forem majetku v rámci koloběhu ve výrobním či obchodním podniku a vnímání důsledků této přeměny na rozvahu. Novým poznatkem je seznámení se s podstatou, funkcí a formou účtu. Na základě toho bude dále student schopen zaúčtovat základní účetní operace týkající se materiálu, zboží, dlouhodobého majetku, mezd a výrobků. Pochopí systém účetních zápisů a podstatu správnosti účetních záznamů.

Další informace u nakladatele: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo.

 
 
Osvědčení č. 250 o zápisu do seznamu auditorských společností vedeným Komorou auditorů České republiky
Zápis společnosti AUDIT HABR v obchodním rejstříku, spisová značka: C 51389 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 
© 2020 AUDIT HABR, s.r.o., vytvořilo a spravuje studio Lama