Audit Habr, s.r.o., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
telefon: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

O firmě

Auditorská obchodní společnosti AUDIT HABR s.r.o. vznikla jako kontinuální nástupce fyzické osoby - Doc. Ing. Hany Březinové, CSc., odpovědné auditorky a jediné partnerky společnosti.

Společnost AUDIT HABR s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 10. dubna 1997.

Viz výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51389.

AUDIT HABR s.r.o. má přiděleno IČO 25 12 04 17.

Předmět podnikání firmy je vymezen:
Licencí na audit - obchodní firma AUDIT HABR s.r.o. má licenci vydanou Komorou auditorů České republiky č. 250.
Živnostenskými listy na činnost účetních poradců, vedení účetnictví a činnost organizačních a ekonomických poradců.

Jednatel firmy: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. byla zapsána do seznamu auditorů dne 1. dubna 1992 (osvědčení č. 968).

Sídlo firmy: K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5

 
 
Osvědčení č. 250 o zápisu do seznamu auditorských společností vedeným Komorou auditorů České republiky
Zápis společnosti AUDIT HABR v obchodním rejstříku, spisová značka: C 51389 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 
© 2020 AUDIT HABR, s.r.o., vytvořilo a spravuje studio Lama