Audit Habr, s.r.o., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
telefon: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Účetní závěrka

Účetní závěrka
Účetní závěrka
Výklad a praktické příklady
Hana Březinová, Pavel Štohl

Tato učebnice předpokládá znalost všeobecných účetních principů, zásad a účetních metod, základů účetnictví, dále běžných postupů účtování v České republice. Navazuje tedy na vědomosti o účetnictví v rozsahu učebnice Účetnictví I, která je využívána v rámci certifikace účetních v České republice. Cílem této učebnice je nejen shrnout, ale také rozvinout problematiku týkající se účetní závěrky, a to především podle českých pravidel, avšak s upozorněním na mezinárodní kontext. Učebnice si klade za cíl pomoci posluchačům pochopit detailněji účetní závěrku, která je základním cílem vytváření informací pro rozhodování, řízení a zobrazení finanční situace účetních jednotek.

Další informace u nakladatele: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo.

 
 
Osvědčení č. 250 o zápisu do seznamu auditorských společností vedeným Komorou auditorů České republiky
Zápis společnosti AUDIT HABR v obchodním rejstříku, spisová značka: C 51389 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 
© 2020 AUDIT HABR, s.r.o., vytvořilo a spravuje studio Lama