Audit Habr, s.r.o., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
telefon: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Prověřování vnitřních směrnic

Společnost AUDIT HABR s.r.o. má dlouholetou zkušenost s posuzováním, prověřováním, ale také vytvářením vnitřních směrnic účetních jednotek. Podstatou a hlavním cílem těchto směrnic je kvalitní řízení účetních jednotek, vytváření funkčního systému vedení účetnictví a vytváření účetních závěrek. Tato činnost je velmi úzce spjata s metodikou účetnictví.

Potřebujete-li jakékoliv služby v oblasti vnitřních směrnic účetní jednotky, využijte kontaktů na naši auditorskou firmu. V tomto okamžiku je po ruce adresa info@audit-habr.cz. Samozřejmě se rádi s Vámi sejdeme u Vás či u nás ve firmě. Zatelefonujte nám - 733 517 443.

 
 
Osvědčení č. 250 o zápisu do seznamu auditorských společností vedeným Komorou auditorů České republiky
Zápis společnosti AUDIT HABR v obchodním rejstříku, spisová značka: C 51389 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 
© 2020 AUDIT HABR, s.r.o., vytvořilo a spravuje studio Lama