Audit Habr, s.r.o., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
telefon: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Účetnictví veřejného sektoru

Účetnictví veřejného sektoru
Účetnictví veřejného sektoru
Hana Březinová

Druhé vydání publikace Účetnictví veřejného sektoru je určené pro výuku na ekonomicky zaměřených vysokých školách v České republice. Čtenář se seznámí s vymezením veřejného sektoru včetně základních informací o mezinárodních účetních standardech IPSAS. Zásadní je koncepční rámec vymezující úlohu, cíle, informační potřeby, kvalifikační charakteristiky a prvky účetních výkazů. Jinak se autorka podrobněji věnuje regulaci účetnictví v České republice včetně účetního výkaznictví, sestavení účetní závěrky, přezkumu hospodaření ve vybraných účetních jednotkách a schválení účetní závěrky.

Další informace u nakladatele: SVŠE Znojmo.

 
 
Osvědčení č. 250 o zápisu do seznamu auditorských společností vedeným Komorou auditorů České republiky
Zápis společnosti AUDIT HABR v obchodním rejstříku, spisová značka: C 51389 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 
© 2020 AUDIT HABR, s.r.o., vytvořilo a spravuje studio Lama