Audit Habr, s.r.o., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
telefon: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Ekonomické aspekty insolvenčního řízení

Máte více věřitelů, nejste schopni platit včas své závazky, zastavujete platby, nejste si jisti, zda Vám hrozí úpadek anebo že již splňujete kritéria, že jste dlužníkem v úpadku. Chcete odvrátit případný konkurs a pokusit se o reorganizaci. Chcete navrhnout vhodný reorganizační plán vyhovující podmínkám Vaší firmy. Chcete správně provést reorganizační plán, který soud již přijal.

S tímto a dalšími ekonomickými procesy a postupy související s insolvenčním řízením a jeho konkrétním řešením formou reorganizace a oddlužení, s auditem řádných, mimořádných a mezitímních účetních závěrek v insolvenčním procesu Vám rádi pomůžeme. Využijte kontaktů na naši auditorskou firmu. V tomto okamžiku je po ruce adresa info@audit-habr.cz. Samozřejmě se rádi s Vámi sejdeme u Vás či u nás ve firmě. Zatelefonujte nám - 733 517 443.

 
 
Osvědčení č. 250 o zápisu do seznamu auditorských společností vedeným Komorou auditorů České republiky
Zápis společnosti AUDIT HABR v obchodním rejstříku, spisová značka: C 51389 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 
© 2020 AUDIT HABR, s.r.o., vytvořilo a spravuje studio Lama