Audit Habr, s.r.o., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
telefon: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Poskytované služby

Účetnictví je základní stavební prvek a pilíř informačního systému každé účetní jednotky, každé společnosti. Stěžejní důraz je třeba klást na kvalitu účetnictví a účetních závěrek. Společnost AUDIT HABR s.r.o. má dlouholeté zkušenosti, praktické znalosti a výborné teoretické zázemí nejen regulačních pravidel České republiky, ale i mezinárodně uznávaných zásad, pravidel a standardů.

Nebojte se obrátit na nás s jakýmkoliv problémem. Žádný není malý, nezajímavý, neboť kdyby takový byl, netrápil by Vás. Žádný problém není příliš velký, neřešitelný. Máme dostatek vlastních, ale i externích spolupracovníků. Společnost AUDIT HABR s.r.o. je připravena poskytnout Vám celé spektrum služeb. Základem naší činnosti je samozřejmě audit, ale pomůžeme Vám vytvořit kvalitní účetní systém ve Vaší firmě, vyřešíme metodické problémy, poradíme v oblasti účetnictví, a to ve vazbě na obecné a daňové právo, prověříme, vytvoříme či zdokonalíme vnitřní směrnice Vaší účetní jednotky, provedeme finanční analýzu a odvodíme Vaši finanční pozici či Vám poradíme ve vazbě na posouzení a řešení úpadku a připravíme plány a projekty restrukturalizace a reorganizace. Po dohodě převezmeme také vedení účetnictví Vaší účetní jednotky. S námi se opravdu zbavíte svých starostí.

Nebojte se zavolat

S (spolehlivost) O (ochota) S (serióznost).

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
jednatelka AUDIT HABR s.r.o.

 
 
Osvědčení č. 250 o zápisu do seznamu auditorských společností vedeným Komorou auditorů České republiky
Zápis společnosti AUDIT HABR v obchodním rejstříku, spisová značka: C 51389 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 
© 2020 AUDIT HABR, s.r.o., vytvořilo a spravuje studio Lama