Audit Habr, s.r.o., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
telefon: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Základy účetnictví

Základy účetnictví
Základy účetnictví
Hana Březinová

Tato učebnice přináší minimální rozsah potřebných znalostí, které umožní pochopit základy účetnictví. Při psaní této učebnice byla inspirací kniha autorů Hana Březinová a Vladimír Munzar, jejíž řada vydání posloužila jako pomůcka při studiu účetnictví v rámci certifikace účetních v České republice a odchovala celou generaci účetních, auditorů a ekonomů.

Skripta jsou rozdělena do 15 kapitol, které jsou řazeny tak, aby student pochopil způsob nazírání na majetek v účetnictví, jeho identifikaci, třídění, ocenění, elementární zaznamenávání, propojení vazeb pomocí aplikace účetních metod tak, aby mohl být za určité účetní období vykázán v přehledných účetních výkazech uživatelům, kteří se potřebují seznámit s podstatnými informacemi o účetní jednotce.

Další informace u nakladatele: Bankovní institut vysoká škola a.s.

 
 
Osvědčení č. 250 o zápisu do seznamu auditorských společností vedeným Komorou auditorů České republiky
Zápis společnosti AUDIT HABR v obchodním rejstříku, spisová značka: C 51389 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 
© 2020 AUDIT HABR, s.r.o., vytvořilo a spravuje studio Lama