Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Audit účetních závěrek

Jako statutární auditorka provádím audit řádných, mimořádných i mezitímních účetních závěrek v návaznosti na věcně právní předpisy, v souladu se zákonem o účetnictví, zákonem o auditorech, podle mezinárodních auditorských standardů. Pojetí auditu je chápáno vždy tak, že nejde pouze o ověření účetní závěrky po formální a věcné stránce, ale o trvalou péči směrem ke klientovi v průběhu celého účetního období.

Potřebujete-li audit účetní závěrk, využijte kontakt info@audit-habr.cz nebo mobilní telefon: 733 517 443.

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2023 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama