Audit Habr, s.r.o., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
telefon: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Audit účetních závěrek

Společnost AUDIT HABR s.r.o. provádí ověřování - audit - řádných, mimořádných i mezitímních účetních závěrek v návaznosti na obchodní, hospodářské a obecně platné právní normy, zákon o účetnictví, zákon o auditorech a Komoře auditorů a mezinárodní auditorské směrnice. Ověřování účetních závěrek je prováděno v návaznosti na platný daňový systém. Pojetí auditu je chápáno vždy tak, že nejde pouze o prověření účetní závěrky po formální a věcné stránce, ale o trvalou péči směrem k zákazníkovi v průběhu celého roku.

Potřebujete-li audit účetní závěrk, využijte kontaktů na naši auditorskou firmu. V tomto okamžiku je po ruce adresa info@audit-habr.cz. Samozřejmě se rádi s Vámi sejdeme u Vás či u nás ve firmě. Zatelefonujte nám - 733 517 443.

 
 
Osvědčení č. 250 o zápisu do seznamu auditorských společností vedeným Komorou auditorů České republiky
Zápis společnosti AUDIT HABR v obchodním rejstříku, spisová značka: C 51389 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 
© 2020 AUDIT HABR, s.r.o., vytvořilo a spravuje studio Lama