Audit Habr, s.r.o., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
telefon: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Finanční účetnictví

Finanční účetnictví
Finanční účetnictví
Hana Březinová

Publikace si klade za cíl poskytnout potřebné informace o finančním účetnictví se zaměřením na podnikatelské subjekty (obchodní korporace), vysvětlit čtenáři základní účetní metody a jejich aplikaci při běžných i náročnějších postupech účtování a nastínit problematiku účetní závěrky.

Finanční účetnictví navazuje na Základy účetnictví, ve kterých se studenti seznámili s podstatou podvojného účetnictví, základními zásadami, byly vymezeny významné účetní prvky a vysvětleny nezbytné souvislosti týkající se účetních jednotek.

Finanční účetnictví rozvíjí základy a na finančním účetnictví podnikatelů vysvětluje podrobněji účetní metody a účetní postupy. Studenti tak mají možnost se blíže seznámit s účetními postupy a vyústit svoje snažení v uzavření účetních knih a sestavení účetní závěrky. Tak mohou na praktických ukázkách blíže prozkoumat účetnictví jako informační systém.

Publikace přináší formou řešených příkladů ukázky standardních postupů účtování o jednotlivých skupinách aktiv, vlastního kapitálu a závazků. Nenásilnou formou jsou podávány studentovi také informace z teorie účetnictví i věcně právní úpravy podnikatelského prostředí.

Další informace u nakladatele: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo.

 
 
Osvědčení č. 250 o zápisu do seznamu auditorských společností vedeným Komorou auditorů České republiky
Zápis společnosti AUDIT HABR v obchodním rejstříku, spisová značka: C 51389 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 
© 2020 AUDIT HABR, s.r.o., vytvořilo a spravuje studio Lama