Audit Habr, s.r.o., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
telefon: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Účetnictví veřejného sektoru

Účetnictví veřejného sektoru
Účetnictví veřejného sektoru
Hana Březinová

Distanční studijní opora si dává za cíl podrobně seznámit studenty s účetnictvím veřejného sektoru, naučit je odlišnostem od finančního účetnictví podnikatelských subjektů a vysvětlit návaznost účetnictví na tok peněžních prostředků ze státního rozpočtu nebo z územních rozpočtů.

Po studiu předloženého textu bude student zvládat zaúčtovat běžné účetní případy v účetních jednotkách veřejného sektoru. Zároveň dokáže sestavit účetní závěrku v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích, příspěvkových organizacích a dalších vybraných účetních jednotkách. Bude schopen provádět kontrolu účetnictví vybraných účetních jednotek nebo přezkoumání jejich hospodaření.

Testováním tohoto studijního materiálu bylo prokázáno, že je velmi vhodnou odbornou literaturou pro účetní pracovníky, ekonomy a auditory, kteří se v praxi zabývají účetnictvím organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a dalších vybraných účetních jednotek. Texty jsou zpracovány na základě aktuálních právních předpisů.

Další informace u nakladatele: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo.

 
 
Osvědčení č. 250 o zápisu do seznamu auditorských společností vedeným Komorou auditorů České republiky
Zápis společnosti AUDIT HABR v obchodním rejstříku, spisová značka: C 51389 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 
© 2020 AUDIT HABR, s.r.o., vytvořilo a spravuje studio Lama