Audit Habr, s.r.o., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
telefon: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Vedení podvojného účetnictví

Společnosti AUDIT HABR s.r.o. můžete svěřit vedení svého účetnictví. Zabezpečujeme jeho správné, úplné, průkazné a srozumitelné vedení vč. splnění požadavku na výstupy, které zaručují trvalost účetních záznamů. Cílem je, aby účetní závěrka sestavená na základě námi vedeného účetnictví podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Potřebujete-li vést účetnictví, využijte kontaktů na naši auditorskou firmu. V tomto okamžiku je po ruce adresa info@audit-habr.cz. Samozřejmě se rádi s Vámi sejdeme u Vás či u nás ve firmě. Zatelefonujte nám - 733 517 443.

 
 
Osvědčení č. 250 o zápisu do seznamu auditorských společností vedeným Komorou auditorů České republiky
Zápis společnosti AUDIT HABR v obchodním rejstříku, spisová značka: C 51389 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 
© 2020 AUDIT HABR, s.r.o., vytvořilo a spravuje studio Lama